Search for associations

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Dans & Folkton Kulturförening Dans
Dragspelsklubben Bärkebälgarna Kulturförening Övrigt facebook.com/barkeba...
Ekonomiska Föreningen Barkens ångbåtar Övriga föreningar Intresseförening barkensangbatar.se/
Flogbergs Sellskapet Kulturförening Kultur flogbergssellskapet....
Folkets Hus i Gubbo U.P.A förening Folkets Hus förening Övrigt gubbofolketshus.se/
Föreningen Söderbärkemöljan Övriga föreningar Övrigt facebook.com/soderba...
Föreningen Söderbärkeparken Folkets Hus förening Dans, Kultur soderbarkeparken.se
Föreningen Vads Bystuga Byförening Byförenng vadsbystuga.se
Friluftsfrämjandet i Smedjebacken Friluftsliv Övrigt friluftsframjandet.s...
Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näs Friluftsliv Övrigt skraddartrop.se
Gärdsjöbo Byamän Byförening Byförenng
Global agency for peace and development Övriga föreningar Övrigt
Hagge Byalag Byförening Byförenng haggebyalag.se
Hagge Golfklubb Idrottsförening (Saknas) haggegk.se
Harnäs Idrottsförening Idrottsförening Övrigt
Page 2/8


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16